Podsumowanie szkolenia ocena bezpieczeństwa kosmetyków- teoria i warsztaty Szkolenie organizowane przez Biotech-Media pt.: „ Ocena bezpieczeństwa kosmetyków- teoria i warsztaty”, odbyło się 11 grudnia 2014 r.  w Centrum Bankowo – Finansowym Nowy Świat w Warszawie. Uczestniczyło w nim dwadzieścia osób, miedzy innymi  pracownicy laboratoriów, firm produkujących kosmetyki, wykładowcy uczelni wyższych, a także właściciele firm kosmetycznych….

Read More