Nowości, innowacje,technologie, pieniądze – czy wiesz o nich już wszystko?

Zaspakajanie stale rosnących wymagań klientów w stosunku do kosmetyków wymusza na producentach coraz szersze stosowanie nowych, innowacyjnych surowców. Coraz bardziej świadomi konsumenci zainteresowani są preparatami kosmetycznymi, które działają kompleksowo i wielowymiarowo.

23 kwietnia o godz. 9.00 w Sound Garden Hotel, przy ul. Żwirki i Wigury 18 w Warszawie. odbędzie się III Spotkanie Grupy Kosmetycznej Mazowieckiego Klastra Chemicznego
– Będzie to ostatnie z serii organizacyjnych spotkań Grupy Kosmetycznej, podsumowujące dotychczasową pracę Grupy ipobrane działających w jej ramach Paneli: Innowacyjność, Eksport oraz Rozwój Kadr. Podczas spotkania przedstawiony zostanie Plan Działań Grupy i Klastra – wyjaśnia. Łukasz Górecki z Agencji Rozwoju Mazowsza. – Dzięki uprzejmości wydawcy miesięcznika Chemical Review, uczestnicy spotkania Grupy Kosmetycznej będą także mieli okazję bezpłatnie wziąć udział w Konferencji Kosmetycznej, która rozpocznie się w tym samym miejscu o godz. 10.20 – kończy.
Aby potwierdzić udział w III Spotkaniu Grupy Kosmetycznej Mazowieckiego Klastra Chemicznego
nalezy skontaktowac się   z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A.( kontakt: Łukasz Górecki, tel. 22 566 47 88, e-mail: l.gorecki@armsa.pl).

Aby zaspokoic potrzeby klinta nieustannie poszukuje się nowych, innowacyjnych surowców rozszerzających ofertę recepturowanych na ich bazie kosmetyków.  Powinny one być:

  • skuteczne
  • wygodne
  • bezpieczne

W związku z powyższy istotna staje się zatem ocena wpływu kosmetyku na bezpieczeństwo zdrowia ludzi. Stanowi to niemałe wyzwanie zarówno dla producentów surowców, jak i preparatówkosmetycznych. Wymaga dużej wiedzy i umiejętności łączenia nowoczesnych składników kosmetycznych.

Tym właśnie zagadnieniom będzie poświęcona konferencja przygotowana przez  wydawcę miesięcznika Chemical Review.

Kosmetyki przyszłości – nowości i trendy kosmetyczne to spotkanie skierowane przede wszystkim do kadry kierowniczej, przedstawicieli firm produkujących, dystrybuujących oraz importujących surowce i kosmetyki oraz Girl keeps a gentle flower , manicure and Spawszystkich zainteresowanych ww. tematem.

Zaproszeni eksperci, posiadający najnowszą wiedzę w prezentowanych obszarach, gwarantują dostarczenie uczestnikom spotkania najświeższych informacji. Ich doświadczenie zawodowe zapewnić ma  najwyższy standard prezentacji, co z pewnością znajdzie odzwierciedlenie w praktycznych rozwiązaniach  problemów z jakimi codziennie styka się branża kosmetyczna.

Technologiczne nowości, rynkowe trendy, nowa oferta surowców, to główne składowe konferencji, którą organizatorzy adresują do najbardziej aktywnej części krajowego środowiska producentów kosmetyków.

Celem  Konferencji jest prezentacja nowości surowcowych oraz merytoryczna dyskusja nad nad nowymi trendami w kosmetyce, która zaowocuje wnioskami i refleksjami, przekładającymi się na lepsze funkcjonowanie firm.

Ważną konferencją dla branży będzie majowe Forum Branży Kosmetycznej –  Beauty Innovations.Wydarzenie skierowane jest do producentów kosmetyków, dostawców surowców kosmetycznych, sprzętu, aparatury, odczynników oraz wszystkich zainteresowanych. Podczas spotkania będzie możliwość wzięcia udziału w:

  • seminariach prowadzonych przez wybitnych ekspertów
  • networkingu- indywidualnych spotkaniach biznesowych prowadzonych w komfortowych warunkach
  • rozmowach i konsultacjach z najlepszymi specjalistami w branży kosmetycznej

Beauty Innovations to doskonałe miejsce do wymiany doświadczeń i opinii zawodowych.

Serdecznie zapraszamy!

730x140_banner_Beauty