Grupa Bio-Tech

Grupy Bio-Tech składa się z : Bio-Tech Media Sp. z o.o. (2012 r.), Centrum Medycyny Spersonalizowanej Code Sp. z o.o. (2014 r.)
oraz Bio-Tech Consulting Sp. z o.o. (1996 r.)

  • Bio-Tech Consulting Sp. z o.o.
    BTC bierze czynny udział w tworzeniu nowych start-up’ów i projektów biznesowych. Firma jest współzałożycielem przedsiębiorstw działających w biosektorze i współpracuje z polskimi funduszami kapitału zalążkowego, specjalizujących się w finansowaniu projektów z branży life sciences.
  • CMS Code Sp. z o.o.
    Unikalna kombinacja centrum badawczo-rozwojowego i kliniki. CMS Code skupia swoją działalność na zagadnieniach z obszaru medycyny spersonalizowanej – przedsiębiorstwo oferuje usługi diagnostyki genetycznej dla pacjentów, oraz posiada własny dział badawczo-rozwojowy, w którym opracowywane są innowacyjne rozwiązana z obszaru diagnostyki.

Bio-Tech Media Sp. z o.o. Telefon: +48 42 299 60 85
Faks: +48 42 299 60 85
e-mail: malgorzata.ges@biotechnologia.pl