Praca

Każda firma jest tylko tak dobra, jak zespół ludzi ją tworzących – z ich umiejętnościami, entuzjazmem, kreatywnością i profesjonalizmem. Jesteśmy chętni do współpracy z tymi, którzy podzielają naszą pasję i chcą, aby nasze cele stały się rzeczywistością.

Stawiamy na indywidualny rozwój pracownika, umożliwiamy mu udział w szkoleniach, konferencjach, wymagamy systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wielkość wynagrodzenia jest powiązania z uzyskiwanymi efektami w pracy, a także wpływem danego pracownika na wynik ekonomiczny firmy.

Zainteresowanych pracą lub odbyciem stażu/praktyk w naszym zespole prosimy przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: biznes@biotechnologia.pl

Bio-Tech Media Sp. z o.o. Telefon: +48 42 299 60 85
Faks: +48 42 299 60 85
e-mail: malgorzata.ges@biotechnologia.pl